ДОВЕРИЕ, ОПИТ, УСПЕХ!
Имотите на Югозападна България

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

"serdika1.bg"

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "СЕРДИКА 1 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД, наричано по-долу "serdika1.bg”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

"СЕРДИКА 1 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205801979 със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Младост 3, бул. "Александър Малинов" No 51, имейл адрес: serdika1.bg@gmail.com, телефон: +359878485556.

                                                                                                                              

Моля прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

 Настоящият документ съдържа информация за дейността на „serdika1.bg”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Сайтът на дружеството е www.serdika1.bg и всички негови подстраници.

 

 

                УСЛУГИ

 • 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „serdika1.bg“.
 • 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „serdika1.bg“ и да започват преговори за сключване на договор.
 • 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
 • 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „serdika1.bg“ да отговори на отправеното запитване.
 • 5. „serdika1.bg“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 6 месечен срок от събирането им.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „serdika1.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „serdika1.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „serdika1.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „serdika1.bg”, „serdika1.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „serdika1.bg”.

 

 • 9.  „serdika1.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • 10. „serdika1.bg” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „serdika1.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 11. „serdika1.bg” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • 12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „serdika1.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • 13. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • 14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

 

 

Партньори

Агенция за недвижими имоти Сердика 1

Имотите на Югозападна България

ОФИС СОФИЯ
бул. Константин Величков 15

Понеделник — Петък - 09:00 - 18:00
Събота - 10:00 - 14:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

ОФИС БЛАГОЕВГРАД
ул. Кръстьо Асенов № 4

Понеделник — Петък
08:00 - 17:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

  Колко струва моят имот?

Продажби

Наеми

Калкулатори

Кредитен калкулатор
Калкулатор нотариални такси

Полезно

Новини
Въпроси и отговори

Кариера при нас

Контакти

 
     
 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук