ДОВЕРИЕ, ОПИТ, УСПЕХ!
Имотите на Югозападна България

Въпроси и отговори

Какви са стъпките при покупка или наемане на недвижим имот?

I. Процесът на покупка на  имот  се състои в няколко стъпки:

1. Разберете какво точно търсите - къща, апартамент, офис, земя и т.н. Определете локация, размер, бюджет и други важни параметри, които са важни за вас.

– Дали имате достатъчно отделени пари, или ще ви е необходим кредит, който да изплащате.

- Изчислете колко можете да си позволите за покупка или наемане на имот, включително такси, такси за прехвърляне, депозити и други свързани разходи.

2. Търсене на имот: Разгледайте пазара на недвижими имоти, използвайки интернет, агенции за недвижими имоти, рекламни вестници и списания и други източници.

3. Намерете си брокер на недвижими имоти, който може да направи много за вас. Ще ви представлява през целия процес и всички институции. Той ще Ви е от полза за осъществяването на успешна покупка.

4. Направете офертата – помолете брокера си да изготви оферта, за да сте наясно с всички задължения, които ще имате, като среща с нотариус, ходене до общината и комисионна за агента. 

5. Подготовка на документация:

- За покупка на имот, подгответе се за подписване на договор за покупко-продажба или наемен договор.

6. Проверка на имота:

-Изискайте проверка за тежести – прави се задължително. Така ще сте сигурни, че няма да имате проблеми с придобиването на имота. Това са ипотека, възбрана, отдаване под наем и други. 

7. Стоп-депозит – ако сте сигурни, че това е вашето жилище и сте уверени, че искате да финализирате покупката, то е хубаво да направите стоп-депозит. С него ще си гарантирате, че имотът няма да бъде показван на други купувачи.

8. Предварителен договор – това е официален документ, с който жилището се отдава от собственика на новия купувач. Тук са необходими и други документи, в които са описани всички детайли по продажбата. 

9. Прехвърляне на собствеността (за покупка на имот) при нотариус:

След като всички необходими плащания са направени, процесът на прехвърляне на собствеността се завършва с подписването на документи и прехвърлянето на собствеността на новия собственик.

10. Допълнителни изискавания-  вписване на собствеността или други законови процедури.

II. Процесът на наемане на  имот  се състои в няколко стъпки:

1. Определяне на изискванията и бюджета: местоположение, размер, тип на имота, брой стаи, удобства и други фактори. Също така, определете бюджета си за наемане.

2. Търсене на имоти: чрез различни източници като интернет, агенции за наеми, обяви, лични препоръки и други.

3. Преговори:

- цената на наема 

-срок на договора

-депозит и включени услуги.

4. Подписване на договор за наем между наемодателя и наемателя. Договорът обикновено съдържа информация за дължимия наем, срока на наемане, права и отговорности на страните и други условия.

5. Плащане на наема и депозита в съответствие с условията на договора за наем.

6. Проверка на състоянието на имота: Преди да се преместите, е важно да проверите състоянието на имота и да отразите всякакви съществени проблеми или повреди, за да се избегнат бъдещи спорове.

7. Прехвърляне на услуги и сметки свързани с имота, като електричество, вода, интернет и др., на вашия нов адрес.

 

Какви документи са необходими при продажба на недвижим имот?

При продажбата на недвижим имот могат да се изискват различни документи в зависимост от конкретните закони и изисквания на държавата, в която се намира имотът. Ето някои от основните документи, които обикновено са необходими:

1. Договор за продажба: Това е основният документ, който урежда условията на сделката между продавача и купувача.

2. Документи за идентификация: Идентификационни документи за продавача и купувача, като лични карти, паспорти или други подобни документи.

3. Документ за собственост: Това е документ, който потвърждава собствеността на продавача върху имота. Това може да бъде нотариално заверен договор за купуване на имот, акт за собственост, заверено копие на договора за продажба или друг подобен документ.

4. Документи за обременения: Документи, които показват дали имотът е обременен с ипотеки, залози или други ограничения.

5. Документи за нотариални такси и такси за трансфер на собственост: Трябва да се заплатят такси, свързани с прехвърлянето на собствеността на имота.

6. Енергиен сертификат: В някои държави е необходим енергиен сертификат, който оценява енергийната ефективност на имота.

7. Други документи: В зависимост от местните закони и изисквания, могат да се изискват допълнителни документи като декларации за печалба от продажбата, разрешителни за строеж, декларации за съответствие и други.

За най-добро ръководство относно точните изисквания за продажба на недвижим имот, е препоръчително да се консултирате с местен нотариус или адвокат, който да ви консултира относно процеса на продажба и необходимите документи спрямо конкретните правила и закони във вашата област.

Трябва ли да имам самоучастие, за да закупя недвижим имот имот?

Наличието на самоучастие при закупуването на недвижим имот зависи от няколко фактора, включително:

1. Финансови възможности: В много случаи финансовите институции, като банки и хипотечни кредитори, изискват самоучастие за да одобрят и предоставят ипотечен кредит. Самоучастието представлява процент от цената на имота, който купувачът трябва да постави във формата на собствен капитал.

2. Ипотечни кредитни програми: Някои ипотечни програми предоставят възможност за закупуване на имот без самоучастие или с много ниско самоучастие. Тези програми обаче могат да бъдат ограничени и да изискват определени критерии за кредитоспособност.

3. Преговори с продавача: В някои случаи продавачите могат да бъдат готови да приемат по-малко или никакво самоучастие в зависимост от споразумението и обстоятелствата на сделката.

И така, въпросът дали трябва да имате самоучастие при закупуването на недвижим имот зависи от вашата конкретна ситуация, финансовите ви възможности и условията на сделката. Желателно е да се консултирате с финансов консултант или банков служител, за да разберете какви са вашият финансови възможности и възможностите за кредитиране на недвижим имот.

Как да продам имот с много наследници?

Продажбата на имот с много наследници може да бъде сложен процес, тъй като изисква съгласие и сътрудничество от всички наследници. Вотът на всички заинтересовани лица е от съществено значение за успешното приключване на сделката. Ето някои стъпки, които можете да предприемете:

1. Комуникация и консултации: Започнете с комуникация с всички наследници. Обсъдете възможността за продажба на имота и разискайте различните възможности и въпроси, свързани с процеса.

2. Съгласуване на целите: Установете общи цели и интереси между всички наследници относно продажбата на имота. Важно е да се разбере дали всички са съгласни с продажбата и как ще се разпредели печалбата от сделката.

3. Назначаване на представител: Няколко наследника могат да назначат един или няколко от тях като представители, които да управляват процеса на продажба и да представляват интересите на всички наследници.

4. Оценка на имота: Проведете оценка на имота, за да определите реалната му стойност на пазара. Това ще ви помогне да определите адекватната цена за продажба.

5. Подготовка на документи: Съберете необходимите документи за продажба на имота, като титли, правни документи, данъчни декларации и други.

6. Избор на агент или адвокат: Вземете решение дали да ангажирате имотен агент или адвокат за помощ при продажбата на имота.

7. Подписване на договор за продажба: След като получите оферти за покупка на имота, съобразете се с всички наследници и подпишете договора за продажба.

8. Завършване на сделката: Когато сделката бъде приключена, разпределете печалбата според предварително уговорените условия между всички наследници.

Продажбата на имот с много наследници може да бъде времеемки и сложен процес, но с ясна комуникация и сътрудничество от всички страни, можете да го успешно завършите. Не се колебайте да потърсите професионална помощ при нужда.

Как да продам иделани части от съсобствен имот?

Продажбата на идеални части от съсобствен имот може да бъде комплексен процес, тъй като изисква споразумение между всички съсобственици на имота и съобразяване с правните изисквания и процедури. Вотът и съгласието на всички съсобственици са от съществено значение.

Ето някои стъпки, които можете да последвате:

1. Комуникация и консултации: Започнете с комуникация с всички съсобственици на имота. Обсъдете възможността за продажба на идеални части и изяснете целите и очакванията на всички заинтересовани страни.

2. Оценка на имота: Проведете оценка на имота, за да определите реалната му стойност на пазара. Това ще ви помогне да определите цената на идеалните части, които искате да продадете.

3. Съгласуване на условията: Установете ясни условия за продажбата на идеалните части, включително цената, сроковете, начина на разпределение на печалбата и други важни условия.

4. Подготовка на правни документи: Обръщайте се към адвокат или нотариус, който да ви помогне с подготовката на необходимите правни документи за продажбата на идеалните части от имота.

5. Обявление на продажба: Ако е необходимо, публикувайте обявление за продажба на идеалните части от имота, за да привлечете потенциални купувачи.

6. Преговори и сделка: След като получите оферти за покупка на идеалните части, преговаряйте с потенциалните купувачи и приключете сделката с тези, които предложат най-добрите условия.

7. Разпределение на печалбата: След приключване на сделката, разпределете печалбата между всички съсобственици според предварително уговорените условия.

8. Завършване на сделката: Уверете се, че всички необходими правни процедури и документи са завършени, за да приключите успешно продажбата на идеалните части от съсобствения имот.

При продажбата на идеални части от съсобствен имот е важно да се съобразите с правните изисквания и да работите в тясно сътрудничество с всички съсобственици и професионалисти в областта на недвижимите имоти и правните въпроси.

Мога ли да упълномощя трето лице да продаде собствения ми недвижим имот?

Да, можете да упълномощите трето лице да продаде вашия собствен недвижим имот. Това се прави чрез документ, наречен пълномощно (или упълномощение), който ви позволява да предоставите правомощията си на друго лице, наречено пълномощник, за да действа от ваше име.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да вземете предвид:

1. Пълномощник: Изберете доверен човек или професионален агент, когото ще упълномощите да продаде недвижимия ви имот.

2. Документ за пълномощ: Съставете пълномощно, което ясно определя правомощията, които предоставяте на пълномощника ви. В документа трябва да бъдат посочени вашето име, идентификационни данни, имотът, който се продава, и правата и отговорностите, които предоставяте на пълномощника си.

3. Нотариално заверяване: За да осигурите легитимността на пълномощното, може да е необходимо да бъде нотариално заверено. Това зависи от правните изисквания във вашата юрисдикция.

4. Специфични указания: Уверете се, че в пълномощното са включени всички необходими указания и ограничения, които желаете да приложите, като например минимална цена за продажба, условия за сделката и други важни подробности.

5. Доверие и комуникация: Поддържайте открита комуникация с пълномощника си и имайте доверие в неговата способност да изпълни задачата си.

Пълномощното е силно правно средство и трябва да се използва с внимание и отговорност. Преди да упълномощите някого да продава вашия недвижим имот, се уверете, че разбирате всички аспекти на сделката и правата, които предоставяте на пълномощника си.

Колко са категориите земеделски земи?

При търгуването със земеделска земя винаги се отбелязва категорията на земята, но не на всеки е наясно какво точно означава тази категория. Земеделските земи в България се категоризират в 10 категории (т.нар. бонитетни категории) според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различни видове растителна продукция и наложените ограничения на използване на земята.

Десетте категории на земеделска земя се определят според оценката на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определен набор от селскостопански култури. Според разделението на земеделските земи с най-високо качество са тези от първа и втора категория, като то постепенно намалява до десета.

Категориите се определят по средния бонитетен бал* и са следните (при максимален бал 100):

1. първа категория - земи с бал над 90;
2. втора категория - земи с бал от 81 до 90;
3. трета категория - земи с бал от 71 до 80;
4. четвърта категория - земи с бал от 61 до 70;
5. пета категория - земи с бал от 51 до 60;
6. шеста категория - земи с бал от 41 до 50;
7. седма категория - земи с бал от 31 до 40;
8. осма категория - земи с бал от 21 до 30;
9. девета категория - земи с бал от 11 до 20;
10. десета категория - земи с бал до 10 вкл.

Това, което купувачите на земеделска земя трябва да имат предвид е, че цената й се формира в съответствие с това към коя категория спада, т.е. по-висока категория – по-висока цена.

 

Партньори

Агенция за недвижими имоти Сердика 1

Имотите на Югозападна България

ОФИС СОФИЯ
бул. Константин Величков 15

Понеделник — Петък - 09:00 - 18:00
Събота - 10:00 - 14:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

ОФИС БЛАГОЕВГРАД
ул. Кръстьо Асенов № 4

Понеделник — Петък
08:00 - 17:00

0878 485 556


serdika1.bg@gmail.com

  Колко струва моят имот?

Продажби

Наеми

Калкулатори

Кредитен калкулатор
Калкулатор нотариални такси

Полезно

Новини
Въпроси и отговори

Кариера при нас

Контакти

 
     
 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук